e2

e3

f1

f3

g1

f1

i2

j1

j2

j4

ja2

ja3

jb1

jc2

jc4

jd2

je1

jf2

jf3

jf4

k3

k4

l1

m1

m2

n5

u1

u4

u7

v1

z2

z3

z4

a2

a6

a7

b1

b2

c2

c3

d1

d2

d3

prejšnja naslednja